× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Humanisme

Het Humanisme was een culturele beweging die ontstond in het Italië; van de 14e eeuw en zich vandaar uit in de volgende eeuwen over heel Europa verspreidde. Zij wilde de cultuur van de oude Grieken en Romeinen in ere herstellen, omdat de Humanisten ervan overtuigd waren dat daarin schatten van menselijke beschaving verborgen lagen. Het Latijnse woord voor 'menselijk' is 'humaan': vandaar Humanisme.
De Humanisten droomden ervan de schoonheid van de Klassieken te verweven met de christelijke cultuur: het ideaal van de Bonae Litterae, de schone letteren.
Beroemde Humanisten zijn o.a. de Italiaanse dichter Petrarca († 1374), Boccacio († 1375), Thomas More († 1535), Erasmus van Rotterdam († 1536), Melanchton († 1560) en vele anderen.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen