× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Jovinianus († vóór 406)

Jovinianus was asceet, en vestigde zich in 385 in Rome. Zijn leer, die door zijn tegenstanders als ‘dwaalleer’ werd bestempeld, is alleen in citaten van zijn tegenstanders bewaard gebleven. Zo zou hij beweerd hebben dat de maagdelijke levensstaat, gekozen omwille van het Koninkrijk, niet hoger staat dan het huwelijk of het weduwschap. Wie zich uit overtuiging heeft laten dopen, kan niet meer tot zonde vervallen. Vasten en genieten van lekker eten en drinken hebben gelijke verdienste. Ieder gelovige krijgt in het hiernamaals dezelfde beloning, respectievelijk dezelfde straf.

Bij Christus’ geboorte hield Maria op maagd te zijn.

Paus Siricius († 399; feest 26 november) richtte zich in een brief uit 390 tegen Jovinianus’ opvatting over de gelijkwaardigheid van de huwelijkse en ongehuwde levensstaat. Hiëronymus († 420; feest 30 september) bestreed zijn ideeën in zijn ‘Adversus Iovinianum’ (‘Tegen Jovinianus’, 393). Augustinus († 430; feest 28 augustus) nam het tegen hem op in zijn ‘De bono coniugali’ (‘Het goede huwelijk’, 401) en zijn ‘De sancta virginitate’ (‘De heilige maagdelijkheid’, 401).

© A. van den Akker s.j.