× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Dahud in de mythologie

In de Bretonse mythologie was prinses Dahud een dochter van koning Gralon of Gradlon, die naar men zegt aan het eind van de 5e eeuw zijn paleis had gebouwd in de stad Ys, vlak aan de westkust van Bretagne.
Zij was een betoverende prinses: elke avond zette zij haar masker op en lokte mannen mee naar haar slaapvertrek. Bij het ochtendgloren stortte zij ze uit het kasteel in de afgrond, waar zij beneden in de branding omkwamen. Men zegt dat men in het neerstortende water van de bergriviertjes op weg naar de zee hun jammerkreten nog kan horen. De stad Ys was tegen het wassende zeewater beschermd door een dijk, waarin een sluis was gebouwd. De koning droeg de gouden sleutel om zijn nek. Maar tijdens één van haar nachtelijke uitspattingen wist Dahud die sleutel in de slaap aan haar vader te ontfutselen. Zij opende de sluisdeur en onmiddellijk liep de stad volkomen onder.
Haar vader, koning Gradlon, was nog steeds onkundig van de ware toedracht. Hij wist zich maar ternauwernood mét zijn dochter in veiligheid te stellen. Maar bisschop Corentin was een heilig man en kon duivels herkennen. Toen Gradlon bij hem zijn toevlucht zocht, bezwoer deze hem de duivelin daar achter op zijn paard eindelijk van zich af te stoten. Na lang aarzelen deed hij dat. Zij verdronk en toen pas kwam het water tot bedaren.
Sindsdien probeert deze boze Sirene zeelieden te laten stranden op het strand van Bretagne. De stad Ys is nooit meer herbouwd en tot op de dag van vandaag heeft men er geen spoor van teruggevonden.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen