× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Thalia in de mythologie

Thalía (klemtoon op de 'i')

In de Griekse mythologie de muze van het blijspel en de komedie.

Zij wordt afgebeeld met een komisch masker of met een herdersstaf.

De muzen golden als dochters van oppergod Zeus en de godin van de herinnering Mnèmosunè. Zij waren godinnen van zang, dans en spel en woonden op de Helicon en de Parnassus. Als de goden feest hadden, traden zij op.

Thália (klemtoon op de 'a')

In de Griekse mythologie één van de drie gratiën.

De drie Gratiën (of Charites) werden in de Griekse mythologie beschouwd als godinnen van de bevalligheid; zij waren het die schoonheid verleenden. Zij waren dochters van oppergod Zeus en godin Eurynome: Eufrosunè was de godin van de blijheid, Aglaea van de glans of de uitstraling en Thalia van de bloei, de jeugdigheid.

Ze golden als dienaressen van Hera en Afrodite. Daarnaast traden ze op tezamen met Apollo en Dionysius. Ze werden o.a. bijzonder vereerd in Athene, Sparta en de Griekse landstreek Elis.

© A. van den Akker s.j.