× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Quartodecimanisme

De christengemeenten van Asia vierden vanouds Pasen op de dag van het Joodse paasfeest, de veertiende dag van de maan, de dag waarop het Joodse paaslam moest worden geslacht: de zogeheten quartodecimaanse praktijk.
Maar de rest van de toenmalige christenheid zei zich te baseren op een traditie die terugging op de apostelen zelf. Die zei, dat het ongepast was, wanneer de grote vasten beŽindigd zou worden op een gewone door-de-weekse dag in plaats van een zondag, de dag waarop de Heer uit de dood was opgestaan.
(Nog altijd heet de zondag in de Latijns sprekende landen 'Dag des Heren': Domenico, Domingo, Dimanche).
In een brief aan paus Victor I drukt bisschop Polycrates van Efese hem op het hart niet om deze reden aan te dringen op een uitsluiting van de christengemeenten in de gehele provincie Asia.
Ten eerste hebben ze uit onwetendheid gehandeld.
Bovendien wijst hij op de eerbiedwaardige traditie waarop deze kerken kunnen bogen.
In de jaren 166/67 had Melito van Sardes een boek geschreven over het paasfeest, waarin hij de quartodecimaanse praktijk verdedigt!). Uiteindelijk zullen de kerken van Asia zich aansluiten bij de apostolische traditie.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen