× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
De Leeuw als symbool

In vele culturen is aan de leeuw symbolische betekenis toegekend. Hij werd zowel met de zon als met de maan in verband gebracht; zowel met het licht als met het donker; zowel met het goede als met het kwade. Zijn kracht wordt gezien als afspiegeling van de warmte van de zon als van de hitte van de strijd.
In het oude China was de leeuw symbool voor dapperheid.
In het HindoeÔsme is de leeuw de vierde incarnatie van de god Vishnoe.
In het Boeddhisme betekent de leeuw de wijsheid van Boeddha's leer. Het brullen van de leeuw duidt dan op de onverschrokkenheid waarmee de Boeddha zijn leer heeft verkondigd.
In Egypte was hij de wachter. Een leeuw met zowel een kop voor als achter verzinnebeeldde zonsopgang en zonsondergang. Twee leeuwen die rug aan rug stonden met de zon erboven duidden op verleden en toekomst; op gisteren en morgen.
In de Griekse mythologie was hij zinbeeld van kracht, van overwonnen kracht vooral; hij trok de wagens waarop goden zetelden; en Heracles droeg het vel van de leeuw die hij had verslagen.
Het Christendom nam van het jodendom 'de leeuw van Juda' over, symbool van de koninklijke macht van de stam Juda; deze werd nu op Christus overgebracht: Christus' koninklijke macht en tronend boven de zeven hemelen. In andere teksten wordt de leeuw in verband gebracht met de duivel: "De duivel gaat rond als leeuw, zoekend wie hij kan verslinden" (uit ťťn van Petrus' brieven); DaniŽl in de leeuwenkuil verzinnebeeldt Christus' verlossing en opstanding van tussen de machten des doods.
De middeleeuwer geloofde dat de leeuw sliep met open ogen; vandaar dat hij symbool kon worden voor waakzaamheid; hij werd afgebeeld bij paleis- en kerkpoorten; vaak op tronen van hoogwaardigheidsbekleders; op vaandels en schilden (vgl. alle leeuw-symbolen in de westers heraldiek).
De leeuw behoorde ook tot de vier gevleugelde oerdieren die de wacht hielden aan de vier hoekpunten van de wereld: hij was het dier van het zuiden.
Deze dieren gingen later als symbolen over naar de vier evangelisten; aan Markus werd de gevleugelde leeuw toegekend, omdat hij de meeste nadruk zou leggen op Christus' koningschap; volgens anderen echter, omdat in Markus' evangelie Christus aan het begin van zijn openbaar leven in de woestijn tussen de wilde dieren doorbrengt. De heilige HiŽronymus wordt afgebeeld met een leeuw, omdat hij tussen zijn bijbelstudie door bij een leeuw een splinter uit de poot had getrokken. Eigenlijk komt deze legende uit het leven van de woestijnmonnik Gerasimus, die dus ook met een leeuw wordt afgebeeld welke uitgelaten tegen hem opspringt.

In de Islam is het de leeuw die de mens beschermt tegen het kwaad.

© A. van den Akker s.j.