× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Wierook als symbool

Wierook is in vele godsdiensten het symbool van offergaven aan de goden. De geurige wolken die opstijgen naar de hemel stellen de gebeden van de gelovigen voor, die als een zoete geur voor Gods troon moeten opstijgen.

In de bijbelse cultuur heeft de wierook een dubbele symboliek. Niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats verzinnebeeldt de wierook het offer van de gelovigen, maar de aanwezigheid van God. Zoals Hij alles in zijn barmhartige en liefdevolle aanwezigheid opneemt, zo doet dat ook de rook van de wierook: alles wordt vervuld van een heerlijke geur: de geur van Heilige Geest van Gods liefde. Als men in de bijbel een symbool zoekt om Gods aanwezigheid aan te duiden, doet men dat vaak door een wolk!

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen