× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
De Wolf als symbool

In de oude Germaanse culturen was de wolf symbool voor degene die de overwinning bracht. Wodan (ook wel Odin) reed erop.

Bij de Azteken is de huilende wolf symbool voor de god van de dans.

In andere culturen was de wolf juist vaak het symbool voor het kwade; voor de donkere krachten der aarde; voor verslindende machten. In allerlei natuurvolken worden de goden van de dood begeleid door wolven en raven.

Bij de Chinezen is de wolf symbool voor heb- en roofzucht.

In de Grieks-romeinse cultuur bewaarde men enerzijds aan de wolf goede herinneringen: het was immers een wolf die Romus en Remulus, de stichters van stad Rome, in leven hield en opvoedde (zie afb.). Anderzijds is in de Romeinse cultuur de weinig vleiende zegswijze ontstaan: 'Homo homini lupus' (= 'De ene mens is voor de ander een wolf': we verslinden elkaar).

Ook de christenen zagen in de wolf vooral het boze: hij stond voor de duivel; voor degene die de kudde verstrooit; voor vraatzucht.

© A. van den Akker s.j.