× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Tempeliers
Tempelridders

De orde van Tempeliers (of Tempelridders) werd in 1119 te Jeruzalem gesticht door Hugo van Payens (Ü 1136) en anderen.
Haar officiŽle benaming luidde: Fratres Militiae Templi.
De leden legden naast de drie kloostergeloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid ook de gelofte af, dat zij de pelgrims naar het Heilig Land bescherming zouden bieden. Zij zetelde in Jeruzalem vlakbij de plaats van de voormalige tempel van Salomo; vandaar haar benaming.
De regel werd in 1128 op het Concilie van Troyes officieel goedgekeurd; in 1139 volgde de instemming van paus Innocentius II (Ü 1143).
Toen in 1291 bij de val van Akko het Heilig land in handen viel aan de Moslims, werd de hoofdzetel verplaatst naar Cyprus. In de jaren daarna raakte de orde in verval, maakte zich schuldig aan ketterijen en werd het mikpunt van vervolgingen o.l.v. Filips de Schone (Ü 1314).
Tot op de dag van vandaag verschijnen er regelmatig boeken over geheime schatten, die nog ergens verborgen zouden liggen of geheimzinnige mystificaties, die inhielden dat zij allerlei geloofswaarheden zouden hebben ontsluierd; nog altijd zoeken bepaalde geschiedkundigen in cultuuruitingen uit die tijd naar aanwijzingen die de tempelridders in code zouden hebben achtergelaten.
In 1312 werd de orde officieel door paus Clemens V opgeheven. De laatste grootmeester, Jacques de Molay, stierf in 1314 te Parijs op de brandstapel.

© A. van den Akker s.j.